Expandera din bilförsäljningsverksamhet

En av de stora utmaningarna för en bilfirma är att hitta rätt lokaler för verksamheten. Trots allt är bilar något som tar mycket plats och finns det dessutom en verkstad i anslutning till bilförsäljningen krävs det naturligtvis ännu mer utrymme. Här nedan ger vi användbara tips vad gäller lokaler.

Platsbrist för bilarna är en situation ingen bilhandlare vill hamna i. Det ska inte vara tillgängligheten till plats som avgör om både nya bilar och inbytesbilar kan tas in eller inte. Här gäller det med andra ord att vara förberedd för att undvika trångboddhet. Att bygga ut bilhallen är en mycket dyr lösning, liksom att bygga ytterligare en hall i anslutning till den befintliga. Många gånger är enda lösningen att förvara bilarna utomhus, med de nackdelar detta medför – bland annat översnöade bilar om vintrarna. En mycket bra lösning är dock riktigt enkel samtidigt som den är kostnadseffektiv: satsa på ett lagertält för smidig förvaring.

Smart förvaring av bilar, maskiner och verktyg

Du som äger en bilfirma vill ha så många av dina bilar som möjligt i ett showroom; särskilt de nyare bilarna som du vill ska ha extra stort fokus. Genom att skaffa ett lagertält kan du få plats med resten av bilarna på ett smart sätt. Då står bilarna skyddade från väder och vind, vilket gör dem mycket mer attraktiva än om de placeras utomhus under den kalla delen av året. Dessutom minskar det risken för inbrott om bilarna står parkerade utom synhåll.

Ett lagertält kan självklart komma till nytta på fler sätt än så; har du verkstad i anslutning till bilförsäljningen kan du förvara verktyg, maskiner, däck med mera i lagertältet och få mer plats över i själva verkstaden. Nya tider kräver smarta lösningar och lagertält är en ytterst effektiv variant av förvaring som inte innebär några stora investeringar.