Välkomna dina gäster med en bättre garageuppfart

Att anlända till en fin tomt med rymlig garageuppfart och en bra parkeringsplats gör att fler vill komma och besöka dig. Om du har en liten tomt kan det förståeligt vara svårare men har du en större tomt kan du anlägga en hel parkering för besökare.

Att anlägga en parkering är inte gjort på en kvart och dessutom krävs det god kunskap och kunnig personal till det. Grävmaskinister och andra yrkeskunniga måste vara på plats. Med hjulgrävare från zeppelin-cat.se ser du till att få ett perfekt ställe att parkera alla bilar.

 

Tänk på detta vid markarbeten

Oavsett vilket markarbete som ligger till grund för det slutgiltiga resultatet behöver man vara noggrann när man påbörjar arbetet. Schaktning och dränering, läggning av grus och andra material gör att parkeringen blir stabil och avlägsnar vatten. Ibland kan även elanslutning ingå eftersom parkeringsplatsen måste vara försedd med elstolpar eller belysning av någon form.

 

OBS! Tänk på att anläggning av parkeringsplatser kan kräva bygglov och marklov. Allt har med detaljplanen att göra.

 

Beroende på hur mycket du ska schakta eller fylla kan du behöva marklov. Om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter behöver du ansöka om lov.

 

Använd en hjulgrävare

En hjulgrävare är en kraftfull och robust maskin som klarar det mesta i grävväg. De är främst avsedda för anläggningsarbeten och grävning av vägbanor men kan även vara bra vid trädgårds- och landskapsarbeten. Till och med när du har en skymd sikt och vill ta bort träd och buskar.

Eftersom en hjulgrävare är så stark kan den även klara av andra uppgifter som att vända rätt annan utrustning eller vara behjälpliga till olika saker.